Spille plan 2019 vil komme her når turneringsplan for 2019 forventes klar primo februar 2019. Ligesom de enkelte puljer og holdkaptajner vil blive oprettet og ajourført. 

Puljespillet April-August

Spilleplanen i 2018 er fordelt på nu 8 puljer i rækkerne A - B - C - D: Hver med 2 puljer. Spilledage og klokkeslet kan ændres efter aftale mellem de 2 kaptajner. 

 

Hjemmeholdet meddeler ufortøvet kampens udfald

(dato-puljenavn-vinder-kamppoint):

Webmaster ajourfører på den baggrund resultatlisterne her inden for ganske få dage.