Slutspil for Golf v/Limfjorden Damer 60+ i Hvalpsund den 20. september 2019

Deltagere er for medlemmer af FRIT SPIL 2019 (ingen greenfee) og for de damer, der har deltaget i holdturneringen, men som ikke er med i ordningen (betaler greenfee 200 kr.).

Turneringen giver mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte afviklingen af holdturneringen. Også deltagere fra fritspilsklubber, der ikke har et hold med i turneringen, er meget velkomne.

Tidsplan:

  • 08.30 - 09.00: Betaling og udlevering af scorekort
  • 09.00 - 09.10: Velkomst + instruktion
  • 09.10: Afgang til starthullerne
  • 09.30: Gunstart
  • 14.00 - 15.30: Drøftelse af året der er gået, samt evt. nye tiltag. Spisning og præmieoverrækkelse

Betaling for deltagelse, spisning og præmier: 100 kr.

 Tilmelding Træf