Opgaver holdkaptajner

Opgaver før opstart

 Holdkaptajnernes kontaktoplysninger vil fremgå under 'Spilleplan' ved den aktuelle pulje, efterhånden som kaptajnerne er udpeget i deres klub. Her kommer et par gode råd til holdkaptajnen, som har indvilget i at stå i spidsen for et hold: 

   - Du sikrer, at de nødvendige banereservationer er OK
   - Aftal evt. ændrede tider med din kollega – om muligt inden 1. marts
   - Ud over dagens  spillere er det godt at have 2-4 andre i truppen, afbud kan forekomme
   - Se til, at medlemskab, alder og HCP-indeks er OK.

Hjemmekampe

Forud for kampdagen bør holdet sættes - nogle dage (en uge) før
Reminder sendes til udeholdets kaptajn med klokkeslæt, priser mv.
Ud over banereservationer sikres bespisning mod betaling (feks. pålægsmadder)
Oplys lokalregler o.a. specielle baneforhold forud for kampstart
Kampkort udfyldes i samspil med udeholdets kaptajn - husk kopi til sekretariatet
Resultaterne meddeles straks til webmaster via golfvedlimfjorden@gmail.com

Udekampe

Forud for kampdagen bør holdet sættes - nogle dage før (evt. samkørsel)
Særlige hjælpemidler meddeles hjemmeholdet
Vilkår for fritspil (greenfee) oplyses over for dine spillere
Kampkort udfyldes forud og underskrives bagefter.

Vi spiller Greensome og Foursome hulspil i 4 rækker med justering af HCP.

 

Spilledagene bliver fredage kl. 10., andet kan aftales indbyrdes. Spilleplan og resultater findes på www.golfvedlimfjorden.dk  Hver ”kamp” afsluttes med frokost til max. 80,- kr. Ligesom i regionsgolf giver vinderen en øl/sodavand til taberen.

Golf ved Limfjorden koster 290,- kr. pr. hold for hele sæsonen.Beløbet bedes indsat på konto 47704772878621                                                   

Spilleresultater sendes af holdkaptajnen/hjemmeklubben til   golfvedlimfjorden@gmail.com   senest dagen efter spilletHoldkort gemmes af hjemmeklubben indtil oktober.

Vinderen af den enkelte pulje går videre til semifinalerne på neutral bane i september. Semifinaler spilles mellem vinder af pulje 1 og pulje 4 og vinder af pulje 2 og pulje 3. Vinderne af semifinalerne går videre til finalen ugen efter. Spillestederne fastsættes primo september.

 Afgørelser, indbyrdes opgør, hvis lige bedste foursome, derefter lodtrækning

Beregning spille HCP

 

BEREGNING AF SLAG/Holdturnering for Damer 60+

Foursome og Greensome efter DGU's regler:

Greensome antal slag for spilleren med det laveste HCP ganges med 0,6 og antal slag for spilleren med det højeste HCP ganges med 0,4. Der rundes op/ned til helt tal.

Foursome gennemsnit af antal slag. 

Holdkaptajnerne kan med fordel beregne egne pars antal slag (greensome) inden ankomst (se hjemmeklubbens HCP-tabel).

Det gør udregningen ved ankomst til en nem sag.

Tabel antal slag greensome

Tabel der kan anvendes ved beregning af antal slag