Kalender 2017

Nyt - september 2017

Slutspil 12. og 19. september 2017:
Næsten 100 holdkampe er afviklet i 7 puljer. Det er afgjort, hvem der har formået at spille sig frem til slutspillet om de 4 pokaler. Det bliver en sag mellem Løgstør og Skive (deltager i alle rækker) samt HarreVig og Aars (deltager i få rækker). I finalerne vandt Aars B-rækken, mens Skive tog sig af A-C-D rækkerne, se vinder-holdfoto og kampkort.
LÆS MERE: se afsnit "Slutspil"

15-8-17 Problem lige nu med Edge:
For brugere af Windows10 og browseren Edge er der p.t. en kedelig oplevelse med at læse filer beregnet til ’Download’. Det anbefales at installere en anden browser (f.eks. Chrome eller Firefox) og ad den vej åbne golfvedlimfjorden.dk (Oplysningerne er nu skrevet direkte i feltet, så du har fuld adgang til alle informationer).

3-10-2017: Løgstør Golftræf - Årsmøde / Fritspil 2017
  
Gå til "Træf" her på hjemmesiden og download din indbydelse.
   Tilmeld dig via vores nye MENU: Hjælpekassen --> Klub-Links (hyggeligt og nemt)!
LÆS MERE: se afsnit "Træf". 

23-5-2017: Morsø Fritspils Træf
   Vinder blev Skive med bedste sum af 10 spillere.
LÆS MERE: se afsnit "Træf".

18-4-2017: Hole in one
  
Så skete det. Turneringen kan nu skilte med sit første hole-in-one. Det var på hul N9 i HJarbæk. Og det var én af holdkaptajnerne, Tommy Friis fra HVG, som leverede det ultimative slag - og meget tæt på klubhuset. Peter Chr. gratulerer på Hjarbæks vegne, og vi slutter os gladeligt til koret - Hurra !

25-3 og 3-4-2017: TRUKKET HOLD   Morsø Golfklub meddeler, at det i år ikke er muligt at stille hold i A-rækken eller i C-rækken, så klubben nu alene er med i B-rækken.

27-1-2017: SPILLEPLANEN ER KLAR 
   Antallet af hold er fortsat stigende fra 22 hold i 2015, over 25 i 2016 til nu 30 hold (28). Hvert af klubbens hold har brug for en kaptajn. Hjemmesiden vil gerne i afsnittet ´Grundspil´ kunne oplyse kaptajnernes  navn, mobilnummer og E-mail  (indtil vi underrettes, bringer vi alene klubkoordinatoren). Med denne liste er det let at skabe gensidig kontakt for tosidige aftaler.
   Værtsklubben sørger for banereservationer samt senere for bespisning efter kampen. Spilleplanen har som udgangspunkt valgt tirsdag kl. 09:30, uanset om dette er muligt. Der kan være gode grunde til at ændre planen, hvis banen er optaget til anden side, eller hvis flere hold er sat til at slå ud hos jer samme dag. Nogle foretrækker udslag fra flere huller. Nogle foretrækker forskudt udslag, f.eks. ½ timer senere, før næste hold starter.
   Det forventes, at værtsklubben finder frem til den bedste model med lokale hensyn, hvorefter vi gerne retter hjemmesiden til. Er det eksempelvis nødvendigt at flytte enkelte kampe til en anden dag, kan det ske i samspil med udeholdet. 
   Det er ambitionen, at hjemmesiden efter nogle få uger i februar er fuldt opdateret og løbende kan være OK gennem foråret/sommeren.
LÆS MERE: se afsnit ´Grundspil´

3-1-2017 Nyhedsbrev til de 9 fritspils klubber / klubkoordinatorer!
   I slutningen af november kunne vi melde ud, at vi nu er klar til at udarbejde spilleplaner for sæsonen 2017. Det eneste, der manglede, er tilmeldingen af hold, hvilket er ganske overladt til de enkelte klubber. Vi véd, at samtlige ni klubber arbejder på sagen, og at der allerede er sikret tilmeldte hold i alle 4 rækker A-B-C-D. 
   De sidste hold skal vi gerne have i hus den 15. januar, så vi har en god uge til at lave en dygtig plan. Lad os det vide, hvis netop I har brug for ekstra 2-3 dage for at sikre det helt rigtige antal hold. Vi beregner et gebyr på 275,- kr./hold til afvikling af et fair og værdigt grundspil samt et slutspil for de hold, som klarer sig bedst.  
   Klubbens fordele ved denne investering er glade og hyggelige sportslige aktiviteter samt en forøgelse af klubliv og andel i fritspilsordningen. Vi ser frem til at høre nærmere fra jer. På hjemmesiden vil vi løbende orientere. 

12-11-2016: Fra 8 til 9 fritspils-klubber:
Det er besluttet at udvide kredsen af lokale golfklubber med Jammerbugtens Golfklub, som derfor naturligvis er velkomne til at deltage i denne holdturnering på lige fod med de "gamle" klubber.

Møde i komitéen den 9-11-2016:
Igen i 2017 tilbydes spil i 4 rækker: A-B-C-D: 
A-rækken: Alle kan deltage
B-rækken: Min. EGA 17,0
C-rækken: Min. EGA 22,0
D-rækken: Min. EGA 27,0
Nyhedsbrev udsendes midt i november til klubber og klubkoordinatorer.
To fritspils-træf foreslås: 23. maj i Løgstør og 3. oktober i Morsø eller HVG.
LÆS MERE: I dette afsnit - se kalender 2017.

Noter fra årsmøde i Aars den 4-10-2016:
Steen Krarup var myndig ordstyrer. Sæsonen er gået godt og ønskes ikke afgørende ændret forud for 2017. Dette år var rekordsæson for turneringen og første år med to traditionstræf. Løgstør fik fuldt fortjent overrakt pokalen for C-rækken, idet komitéen dømte diskvalifikation for fodfejl fra HVG i finalen. Økonomioversigterne blev taget til efterretning.

Der er klar stemning for at bevare princippet, hvor spilleren bliver på sit hold sæsonen ud. Fritspilstræf anbefales i ugerne 21 og 40. Finalerne anbefales i ugerne 37 og 38. De gældende HCP-grænser for B- og C-hold ønskes lempet, så index bliver lavere end i 2016, f.eks. til 17,0 og 23,0 eller til 18,0 og 23,0 efter komitéens endelige vurdering.

Ligeledes anbefales det at fastholde 1 foursome + 4 singler, selv om dette er noget hurtigere end banernes øvrige spil. Heller ikke komitéens personkreds ønskes ændret, så de fire genvalgte vil snart tage fat på planerne for sæson 2017.

Sæson slut
Tre pokaler er nu sendt ud i klubberne til indgravering:
A-rækken blev vundet af Harre Vig
B-rækken blev vundet af Hjarbæk
C-rækken blev vundet af Løgstør.
Nu mangler alene træf og årsmøde i Aars den 4/10.
LÆS MERE  i afsnittene under Slutspil.

Træf fritspil 4. oktober 2016 - Årsmøde ca. kl. 14:00
Foregår i Aars fra kl. 9:00. Golfbox er klar til din tilmelding: 10 pr. klub. Her kan de nærmere vilkår studeres, og der er åbent for tilmelding til og med den 30. september.
LÆS MERE  også i afsnittet Træf   

Spilleplan for de enkelte puljer kan ses under "Grundspil"